Kwaliteit

De praktijk voldoet aan de huidige stand van kwaliteitseisen die door de zorgverzekeringen en door de beroepsvereniging gesteld worden. Dit betekent voor u als cliënt dat u naar de laatste stand van wetenschap en praktijk behandeld en begeleid wordt. Zowel op het gebied van service, klanttevredenheid, hygiëne, privacy en natuurlijk vakinhoud.

Hiertoe wordt aan de volgende eisen voldaan.

 • lidmaatschap van de beroepsvereniging VvOCM ( Vereniging voor Oefentherapie Cesar- en Mensendieck)
 • geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici (ex. Art. 34 Wet BIG)
 • het volgen van bij - en nascholing
 • het begeleiden van stagiairs van de opleiding Oefentherapie Cesar
 • intercollegiaal overleg oefentherapeuten
 • regionaal overleg oefentherapeuten

Daarnaast zijn er diverse zaken schriftelijk vastgelegd betreffende algemene zaken, privacy, betalingsvoorwaarden  en een klachtenregeling.

Verder is het belangrijk te weten dat we:

 • gecertificeerd zijn voor Directe Toegang Oefentherapie
 • geen wachtlijst hebben
 • goed bereikbaar zijn en er voldoende parkeergelegenheid is
 • contracten hebben met alle zorgverzekeraars
 • intensief samenwerken zowel onderling als ook met andere disciplines

Registratienummer Kwaliteitsregister Paramedici:

Henny Jongman: 29906486094
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok