Adem- en Ontspanningstherapie

Adem- en ontspanningstherapie (AOT) is een laagdrempelige, maar tevens wetenschappelijk onderbouwde methode om bewust te worden van aanwezige spanningen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Periodes van spanning, ziektes en ongevallen of gewoon de druk van het dagelijks leven kunnen invloed hebben op de manier waarop we met onszelf omgaan. Tijdens een stressvolle periode, willen we wel eens 'een tandje bijzetten' om het vol te kunnen houden. Vaak blijven we naderhand op dat hogere niveau van spanning functioneren, zonder dat we dat in de gaten hebben. Deze hoge spanning kan een voedingsbodem zijn voor allerlei klachten en problemen, die vaak onbegrepen zijn.

Wat doet adem- en ontspanningstherapie?  
De therapie leert u om bewust te worden van de aanwezige spanningen en te bepalen of dit efficiënte, nuttige spanning is, of dat dit een 'overspanning' is. Door middel van bewegings-, adem- en aandachtsinstructies leert u dit waarnemen en uzelf dieper te ontspannen.  Samen met de therapeut wordt gezocht naar een instructievorm waarbij voor u een duidelijk en concreet waarneembare ontspanning ontstaat.

Werkwijze  
De therapie start met een proefsessie van 4 bijeenkomsten van 50 minuten. De instructies zijn eenvoudig en in principe door iedereen uit te voeren. Ze sluiten nauw aan bij normale houdingen en bewegingen in het dagelijks leven. De keuze van de instructies wordt bepaald door uw mogelijkheden en uw reacties op de voorafgaande oefeningen en verloopt niet volgens een vooropgezet schema. Tijdens de proefsessie wordt duidelijk of uw klachten/problemen spanningsgebonden zijn.

Indien er indicatie is dat voortzetting van adem- en ontspanningstherapie zinvol is, kunnen er vervolgsessies worden afgesproken. Indien het niet lukt om resultaat te voelen van een instructie of als de klachten niet reageren op de therapie, zal de behandeling worden stopgezet. Dit voorkomt onnodig doorbehandelen.
De therapeut zal samen met u inventariseren wat de reden is dat AOT niet de juiste behandelmethode is en kan u doorverwijzen naar andere behandelmethoden of naar uw huisarts.

Voor wie is AOT?  
Het verminderen van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren en een verhoging van welbevinden en de kwaliteit van leven. Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn van grote betekenis bij werkhervatting. Daarnaast wordt de methode toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen:

  • Spanningsgerelateerde problemen: zoals hyperventilatieklachten en gespannenheid, maar ook    vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out
  • Psychische problemen: vooral bij angst, maar ook depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.
  • Functionele problemen van houding, adem, stem en beweging: zoals rug- en nekklachten   en ademproblemen, maar ook scoliose, verbetering rompbalans, chronische pijn, RSI (CANS)   whiplash, stemproblemen.
  • Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak: klachten bij hart- en longpatiënten,   maar ook bij mensen met neurologische of inwendige orgaan problemen.

Voor meer informatie over adem- en ontspanningstherapie: www.ademtherapie-aos.org

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok